ЧИТАТИ

НОВИЙ 2018!

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДЕБАТІВ

Дебати створюють умови формування громадськості старшокласників у цілісному педагогічному процесі, забезпечуючи діалогічний характер навчання, придбання учнями в навчально-пізнавальній діяльності не тільки наукових знань, способів дії, але й суспільно корисного досвіду.

Дебати є інноваційною педагогічною технологією, що має своєю метою розвиток громадськості особистості. В основу цього висновку покладено дані наукових досліджень і методичних розробок учених і практиків освіти, а також результати, які ми одержали у відповідності з загальновизначеними в педагогіці критеріями аналізу педагогічних технологій;

КЕРІВНИЦТВО

СОФІЯ МЕЛЬНИК

МІЛАНА ЖУГАЄВИЧ

НАГЛЯДОВА РАДА

СТАНІСЛАВ СЬОМА

ВОЛОДИМИР ПОЛОВСЬКИЙ

ТОВАРИСТВО ДУМКИ

by KULYK

СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ САЙТУ

2018

support@tovarystvo-dumky.cc.ua